Ένα ταξίδι στον κόσμο των Μαθηματικών: Από τη διαίσθηση στη λογική

  Με απώτερο στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου ήρθαν σε πρώτη επαφή με τη μαθηματική λογική, γνωρίζοντας το “Τετράγωνο της Αντίθεσης”, το οποίο στηρίζεται στη θεωρία συλλογισμού του Αριστοτέλη.   Σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα “πότε μια πρόταση είναι αντίθετη μιας άλλης”, ερώτημα που αποκτά ευρύτερο ενδιαφέρον στην καθημερινή πραγματικότητα, όταν συνομιλητές που επιχειρηματολογούν υποστηρίζουν αντίθετες θέσεις, τους μαθητές απασχόλησε η αντίθεση καθολικών – μερικών προτάσεων.  Η Λογική ως όργανο της ορθής νόησης αναδεικνύεται χρήσιμη για κάθε δραστηριότητα και απαραίτητο εργαλείο για την επιστήμη των Μαθηματικών!             

Woodworking: Learning and Using Hand Tools. Α’ και Γ’ Γυμνασίου. Σχεδιασμός, μεταφορά σχεδίου στο ξύλο και χαρακτική.

Woodworking: Learning and Using Hand Tools. Α’ και Γ’ Γυμνασίου Σχεδιασμός, μεταφορά σχεδίου στο ξύλο και χαρακτική. Πυρογραφία           Πυρογραφία                           

Μάθημα Σολφέζ

Μάθημα Σολφέζ Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, τόσο σε εξατομικευμένο (Απογευματινό Σχολείο)  όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Πρωινά Τμήματα) η μουσική και κινητική αγωγή είναι μάθημα προτεραιότητας! Η εισαγωγή του μαθήματος στη ζωή του παιδιού από πολύ μικρή ηλικία εκλαμβάνεται ως απαρχή για την απόκτηση αισθητικής αγωγής.  Η ευαισθητοποίηση του μαθητή/τριας στη μουσική, η διαισθητική αλλά και κατόπιν τεχνικών αντίληψη και παραγωγή της, η εξοικείωση με τον ρυθμό, την ένταση, το ηχόχρωμα, το τονικό ύψος και…

Βυζαντινά Μνημεία. Αγία Σοφία

Βυζαντινά Μνημεία. Αγία Σοφία. Β΄ Γυμνασίου   Η διδασκαλία Project είναι μια σύνθετη μορφή έρευνας και ομαδοσυνεργατικής εργασίας. Η παιδοκεντρικότητα και η αυτενέργεια που τη χαρακτηρίζουν ως συμμετοχική μορφή δράσης είναι ιδανική ευκαιρία για καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών μας. Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης βελτιώνεται, η αυτοεικόνα του μαθητή/τριας ενισχύεται σημαντικά!        …

Δημιουργία Ιστολογίου

Δημιουργία Ιστολογίου. Α΄ Γυμνασίου    Στο πλαίσιο του εργαστηρίου Δεξιοτήτων, οι μικροί μας μαθητές εξοικειώνονται με μια μορφή “διαδικτυακής δημοσιογραφίας” – δημόσιας επικοινωνίας, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό τους γραμματισμό!                        

Γνωρίζω τα επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων

Γνωρίζω τα επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων. Α΄ Γυμνασίου  Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών με το οποίο έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ Γυμνασίου επιχειρείται μια εναλλακτική διδασκαλία, με κειμενοκεντρική προσέγγιση και παράλληλη αξιοποίηση εικονογραφημένου υλικού. Στόχος είναι να αποτελέσει αφετηρία σκέψης ένα αρχαιοελληνικό κείμενο, χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία του, με τρόπο ευχάριστο…