Μάθημα Σολφέζ

Μάθημα Σολφέζ Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο, τόσο σε εξατομικευμένο (Απογευματινό Σχολείο)  όσο και σε ομαδικό επίπεδο (Πρωινά Τμήματα) η μουσική και κινητική αγωγή είναι μάθημα προτεραιότητας! Η εισαγωγή του μαθήματος στη ζωή του παιδιού από πολύ μικρή ηλικία εκλαμβάνεται ως απαρχή για την απόκτηση αισθητικής αγωγής.  Η ευαισθητοποίηση του μαθητή/τριας στη μουσική, η διαισθητική αλλά και κατόπιν τεχνικών αντίληψη και παραγωγή της, η εξοικείωση με τον ρυθμό, την ένταση, το ηχόχρωμα, το τονικό ύψος και…