ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Τα παιδιά δεν κουβαλούν βαριά τσάντα, καθώς τα βιβλία της τάξης τους, η κασετίνα, τα λογοτεχνικά βιβλία και τα βιβλία της επόμενης (η μεθεπόμενης τάξης, ανάλογα με το επίπεδό τους) παραμένουν στο Σχολείο, στο ατομικό τους ντουλάπι που βρίσκεται στην τάξη τους. Κατά περίπτωση παίρνουν για συγκεκριμένες εργασίες κάποιο από τα βιβλία στο σπίτι, εφόσον χρειαστεί.

Ο μαθητής χρησιμοποιεί και τα διαδραστικά βιβλία από την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την οργάνωση  μαθημάτων όπως Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία κλπ.

Το σχολείο μας εφαρμόζει επιτυχώς τη μέθοδο του «Ημερολογίου», ενός τετραδίου το οποίο παίρνουν κάθε μέρα μαζί τους στο σπίτι, μέσω του οποίου οι γονείς παρακολουθούν όσα έχει διδαχτεί το παιδί μέσα στην ημέρα.