ΔΑΣΚΑΛΟΙ & ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο χαμηλός αριθμός μαθητών ανά τάξη δίνει τη δυνατότητα στους Εκπαιδευτικούς να παρατηρούν και να μαθαίνουν το κάθε παιδί σε βάθος και να διαχειρίζονται άμεσα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε μαθησιακό ή άλλο θέμα προκύπτει.

Τα παιδιά εξοικειώνονται άμεσα με αυτόν τον τρόπο συνεργασίας Σχολείου- Οικογένειας και κατανοούν την ανάγκη να αναλάβουν την ευθύνη τους ως μαθητές.

  • Μαθαίνουν να αναστοχάζονται όσα ζουν στο Σχολείο.
  • Με αφορμή τα βιώματά τους, σκέφτονται τον τρόπο που επικοινωνούν, σχετίζονται και μαθαίνουν.
  • Αξιολογούν το μάθημα και όταν εξετάζονται έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτοδιόρθωση στα τεστ που γράφουν.

Γνωρίζουν ότι το τεστ είναι κυρίως μια διαδικασία αυτοεπίγνωσης, με την οποία:

  • βλέπουν τι γνωρίζουν και τι όχι
  • βλέπουν σε ποιες εργασίες τα καταφέρνουν και σε ποιες όχι
  • βλέπουν αν είναι γρήγοροι ή έχουν ανάγκη κι άλλο χρόνο για να τα καταφέρουν
  • βλέπουν τι καταφέρνουν στην πραγματικότητα (αξιολογούν οι ίδιοι αν το τεστ ήταν δύσκολο ή εύκολο και εξηγούν το γιατί)

Ο βαθμός πριν και μετά την αυτοδιόρθωση είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη αυτοεπίγνωσης των μαθητών και ένα αξιόλογο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό.

 

Κάθε τεστ γίνεται αφορμή για συζήτηση και επαναπροσδιορισμό της μαθησιακής διαδικασίας.

 

Οι μαθητές αξιοποιούν το διαδραστικό πίνακα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να μελετούν, να μαθαίνουν και να παρουσιάζουν όσα έμαθαν.

 

Newsletter από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα του σχολείου μας.
Κάντε εγγραφή τώρα στο newsletter μας!