ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κεντρικός άξονας του μαθησιακού προγράμματος του Σχολείου μας είναι το Ημερολόγιο. Πρόκειται για ένα Α4 τετράδιο που αποτελεί το ξεχωριστό προσωπικό “βιβλίο” κάθε παιδιού με εργασίες σε όλα τα μαθήματα.

 

Εκεί ο μαθητής:

  • γράφει τα σημαντικά του μαθήματος
  • κάνει αξιολόγηση του τι έμαθε
  • ζωγραφίζει κι εξηγεί θέματα που αφορούν τον ίδιο ή την ομάδα (και πώς τα βίωσε ο ίδιος)
  • φτιάχνει τις δικές του εργασίες με βάση τα κριτήρια που του δίνει ο εκπαιδευτικός (κυρίως στο μάθημα της Αυτοοργάνωσης)
  • μαθαίνει ορθογραφία καθημερινά διορθώνοντας τα ορθογραφικά λάθη του (τα υπογραμμίζει ο εκπαιδευτικός και τα διορθώνει ο μαθητής)

 

Ο εκπαιδευτικός:

  • κολλάει φωτογραφίες που αφορούν το μάθημα, ώστε να μπορεί ο μαθητής να μοιραστεί τα βιώματά του με τους γονείς,
  • στέλνει μηνύματα στους γονείς μέσα από τις εργασίες των μαθητών.

 

Ο γονέας:

  • βλέπει μαζί με το παιδί τι διδάχθηκε στο σχολείο,
  • μπορεί να γράψει κάποιο μήνυμα προς τον δάσκαλο, προκειμένου το ίδιο το παιδί να μοιραστεί ατομικά ή με την ομάδα κάτι που το απασχόλησε στο σπίτι.

 

Δεν υπάρχει ημέρα που να μη γραφτεί στο Ημερολόγιο του παιδιού κάτι σχετικό με την ημέρα του στο Σχολείο.

 

Ενδεικτικές σελίδες από το Ημερολόγιο του μαθτή