Εργασιες & μαθητησ

Σημαντικότατο κομμάτι της φιλοσοφίας του Σχολείου μας είναι τα παιδιά να μαθαίνουν στο Σχολείο και να παίζουν, να ξεκουράζονται, να απολαμβάνουν την παρέα της οικογένειας στο σπίτι, απαλλαγμένοι (μαθητές και γονείς) από το άγχος και την ένταση που προκαλεί κάποιες φορές η πίεση για το διάβασμα των μαθημάτων.

 

Εργασίες για το σπίτι δεν ανατίθενται σε καθημερινή βάση, ούτε είναι πάντοτε οι ασκήσεις κοινές για όλους τους μαθητές της τάξης. Εργασίες στο σπίτι δίνονται κατά κανόνα όταν και όπου χρειάζεται να κινητοποιηθεί ο μαθητής για το μάθημα, αλλά και να μοιραστεί με την οικογένεια γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε στο Σχολείο.

 

Οι μαθητές δε μοιράζονται τις ίδιες εμπειρίες, γνώσεις, δεξιότητες, ανάγκες, κίνητρα ούτε το ίδιο καθημερινό οικογενειακό πρόγραμμα κι έτσι στον κάθε μαθητή δίνονται  εξατομικευμένες εργασίες με γνώμονα τα παραπάνω.

 

Σε κάθε περίπτωση η εργασία για το σπίτι:

  1. μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον μαθητή χωρίς βοήθεια σε 5΄-10΄
  2. είναι διαφοροποιημένη
  3. δεν αναφέρεται σε αποσπασματική και ξερή γνώση (π.χ. να κλίνεις ένα ρήμα, να κάνεις μια πρόταση ορθογραφία)
  4. δεν είναι σε βιβλία του οργανισμού ή φωτοτυπίες κλπ.
  5. προσφέρει επιπλέον γνώσεις και κίνητρο για μάθηση
  6. ενσωματώνεται από τον εκπαιδευτικό στην μαθησιακή διαδικασία την επόμενη ημέρα.

 

Συνήθως δίνονται εργασίες :

  1. στις ξένες γλώσσες
  2. στα μαθήματα που γίνονται με την μέθοδο project π.χ. Ιστορία, Λογοτεχνία
  3. στην αυτό οργάνωση ή την συναισθηματική νοημοσύνη

 

Αντιλαμβανόμενοι τους ρυθμούς της σύγχρονης οικογένειας, το εκπαιδευτικό  μας πρόγραμμα βοηθά στην εξοικονόμηση περισσότερου ελεύθερου χρόνου τα απογεύματα.