Διαδικασίες συνεργασίας Γονέων - Σχολείου

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να φοιτήσει το παιδί τους στο Σχολείο μπορούν να δουν στην πράξη τη λειτουργία μιας τάξης και να συζητήσουν σε εξατομικευμένο πλαίσιο (ερωτηματολόγιο-συνέντευξη) τις προσδοκίες και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στη φοίτηση του παιδιού τους.

Ιδιαίτερα για το Δημοτικό, δημιουργείται μέσα από τη συζήτηση το «ατομικό πλάνο επιτυχίας του παιδιού» που περιλαμβάνει τους μαθησιακούς στόχους που βάζουν από κοινού Σχολείο – Γονείς.

Η εξέλιξη του παιδιού περιλαμβάνει αυτούς του αρχικούς στόχους και τον εμπλουτισμό τους με νέους κατά τη φοίτηση του παιδιού. Η αξιολόγηση της εξέλιξης του παιδιού στοχεύει στον συναισθηματικό, κοινωνικό και γνωστικό τομέα.

Οι γονείς ενημερώνονται εξατομικευμένα, κατόπιν ραντεβού, από τους εκπαιδευτικούς που παρεμβένουν διδακτικά με το μαθητή. Κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη εκ μέρους των γονέων ή του Σχολείου προκύπτει επικοινωνία τηλεφωνική, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή δια ζώσης.

 

Οι εκπαιδευτικοί και το πρόγραμμα

Υπάρχει πρωινό πρόγραμμα 35 διδακτικών ωρών και απογευματινό 10 τουλάχιστον εκπαιδευτικών ωρών ανά εβδομάδα.

Στο Σχολείο μας οι εκπαιδευτικοί για κάθε τάξη επιλέγονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας των μαθητών και τις ανάγκες τους, καθώς όλη τη χρονιά υπάρχει συστηματική παρατήρηση, συνεργασία και εκπαιδευτική παρέμβαση, ώστε:

  1. κάθε παιδί να νιώθει μοναδικό
  2. κάθε παιδί να νιώθει μέλος της ομάδας της τάξης και
  3. κάθε παιδί να νιώθει ότι  οι δάσκαλοί του είναι οι ιδανικότεροι για τη συγκεκριμένη περίοδο της σχολικής του ζωής

Κάθε μαθητής μπορεί να ακολουθήσει εξατομικευμένα μαθήματα σε μουσικά όργανα ή σε γνωστικά αντικείμενα σε συνεννόηση μεταξύ Σχολείου-Οικογένειας.

Κάθε χρόνο μετά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, το πρόγραμμα βελτιώνεται με προτάσεις διδακτικές, μεθοδολογικές, παιδαγωγικές.

 

Κανονισμος λειτουργιας σχολειου

Το Σχολείο λειτουργεί με βάση την εξέλιξη κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών, υποστηρικτικού προσωπικού, γονέων) με βάση την απόκτηση θετικής στάσης, υπευθυνότητας και ενσυναίσθησης στην καθημερινή αλληλεπίδραση.

Κάθε μαθητής υποστηρίζεται να αναστοχαστεί μια συμπεριφορά που δεν τον βοηθάει και δεν βοηθάει την ομάδα του, να προτείνει λύση και να ζητήσει βοήθεια (διαχείριση συμπεριφοράς με συζήτηση, εικαστική και γραπτή αποτύπωση, συνεργασία με γονείς). Πάντα ό,τι γίνεται στην αλληλεπίδραση μαθητή-ενήλικου στο Σχολείο είναι υπό το πρίσμα της βοήθειας προς το μαθητή για να εξελιχθεί.

 

Ό,τι θέμα δημιουργείται στο Σχολείο πρέπει και να λύνεται στο Σχολείο.

 

Τι μαθαινει το παιδι

Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο το παιδί μαθαίνει ότι το σχολείο είναι ένας τόπος, όπου δοκιμάζει, εξηγεί, παρατηρεί, ακούει, βλέπει, δείχνει, κατασκευάζει, βιώνει με όλη του την ύπαρξη, και όχι ένας τόπος που απλά διδάσκεται «από τον δάσκαλο».

Κάθε παιδί μαθαίνει από την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της ομάδας, με τον εκπαιδευτικό, το διδακτικό υλικό. Κάθε μαθητής μαθαίνει από τα λάθη τα δικά του και των άλλων.

Μαθαίνει το σωστό κατά την επίλυση προβλημάτων – καταστάσεων που τον κινητοποιούν και χρειάζεται να μοιραστεί την προσπάθειά του και την προσπάθεια των άλλων.

 

Η μέθοδος project εφαρμόζεται με πολύ υψηλού επιπέδου κινητοποίηση και συμμετοχή του μαθητή γνωστικά.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενέργεια του σχολείου


Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.