“To learn a language is to have one more window to look at the world”

~ Chinese Proverb

Ξένες Γλώσσες
3
Επίπεδα
12
Εκπαιδευτικοί
8

Αγγλικά

Στο Δημοτικό μας η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες στο πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα μας είναι αρκετά ενισχυμένο από την Α’ ως και Στ’ Δημοτικού προσφέροντας έναν κοινό κορμό μαθημάτων σε δύο ζώνες, αυτόν της καθημερινής πρωινής ζώνης μαθημάτων και της απογευματινής ζώνης μαθημάτων ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην πεποίθηση ότι η μάθηση αποκτάται βιωματικά επομένως οι μαθητές μας από την Α’ Δημοτικού εξοικειώνονται με το άκουσμα της γλώσσας μέσα σε σύγχρονο αγγλόφωνο περιβάλλον με πολυαισθητηριακό τρόπο και με διαφοροποίηση ώστε να κατακτούν τους γλωσσικούς στόχους του επιπέδου τους και των δυνατοτήτων τους.

 

Ένας από τους βασικούς στόχους μας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί η καλλιέργεια προσωπικοτήτων που αγαπούν, χαίρονται και αισθάνονται άνετα να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με αυτοπεποίθηση.

PET-logo-new

Κατανοώντας αυτές τις βασικές αρχές όλοι οι μαθητές του Δημοτικού μας προετοιμάζονται για συμμετοχή στις in-house εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας YLE (Starters-Flyers), A2 KET & B1 PET.

ket-logo-new

Το σχολείο μας σε σταθερή συνεργασία με το British Council αποτελεί εξεταστικό κέντρο και έχει παραλάβει βραβείο για τις εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών μας.

Η επικοινωνία και η έμπρακτη χρήση της γλώσσας εντός και εκτός τάξης τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην διδασκαλία της αγγλικής.

Με αυτή την αφόρμηση τα παιδιά στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο αγκαλιάζουν:

 • τον πλουραλισμό ιδεών
 • την συνεργατικότητα
 • την πολυπολιτισμικότητα σε κάθε έκφανση της μέσα από επικοινωνιακές και παιγνιώδη δραστηριότητες, παρουσιάσεις, συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς, συνεντεύξεις, θεατρικές παραστάσεις στα αγγλικά και debates. 

Στο σχολείο μας νιώθουν ελεύθερα να σχεδιάσουν και να συμμετάσχουν σε διάφορες διαδραστικές δράσεις όπως είναι τα Open Days, το Χριστουγεννιάτικο bazaar και οι γιορτές στις οποίες το αγγλόφωνο τμήμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι.

 

Μία από τις καινοτομίες για την φετινή χρονιά είναι και η συνεργασία μας με το National Geographic Learning για τις τάξεις Δημοτικού το οποίο μας παρέχει εξειδικευμένο digital υποστηρικτικό υλικό και learning management system ώστε να προσφέρουμε στους μαθητές μας μια μικτής μάθησης (blended learning) εμπειρία ακόμα και όταν το μάθημα λόγω συνθηκών πραγματοποιείται μόνο εξ ’αποστάσεως.

 

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας

Το Σχολείο μας έχει ως βασικό στόχο τα περισσότερα παιδιά να έχουν κατακτήσει το επίπεδο Β2 ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο.

Όμως η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι μαθητές μας ολοκληρώνουν και επίπεδο C1 (Advanced) ή ακόμη και στο C2 (Proficiency) έως το τέλος της Α’ Λυκείου.

H εμπειρία της συμμετοχής σε εξετάσεις από την ηλικία 7-16 ετών για κάθε στάδιο στην εκμάθηση αγγλικής γλώσσας είναι ένας καλός τρόπος να χτίσει ο μαθητής την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του, ειδικά όταν θα λάβει μέρος σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας κάθε επιπέδου.

Cambridge University Language Assessment (GOLD Preparation Centre)

Το Σχολείο μας είναι Κέντρο Προετοιμασίας για τις εξετάσεις Cambridge University Language Assessment (GOLD Preparation Centre) καθώς και Εξεταστικό Κέντρο. Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριές μας δίνουν τις εξετάσεις σε χώρο που τους είναι οικείος.

Επιδιώκεται επίσης και συμμετοχή μαθητών και σε εξετάσεις γλωσσομάθειας άλλων φορέων όπως Michigan University Language Assessment.

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά και γίνονται υψηλότερα, αποτέλεσμα της σωστής και μεθοδικής προετοιμασίας μέσα από ένα Πρόγραμμα Σπουδών που Καλλιεργεί και Αναπτύσσει τις 4 Γλωσσικές Δεξιότητες:

 • ομιλίας
 • ακουστικής κατανόησης
 • ανάπτυξης γραπτού λόγου
 • κατανόησης κειμένου

Όλες οι δεξιότητες είναι σημαντικές για την ισορροπημένη γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή. Όπου είναι δυνατό χρησιμοποιούνται δραστηριότητες που ενεργοποιούν δύο ή περισσότερες γλωσσικές δεξιότητες μέσα από τόσο την ατομική όσο και τη συνεργατική εργασία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιείται με την κατάταξη των μαθητών σε Γλωσσικά Επίπεδα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ως εξής:

 

Α’ Γυμνασίου ή Νέοι μαθητές

Κατατακτήριο Διαγώνισμα (EntryTest) στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς βασισμένο στην ύλη που αναμένεται να έχουν διδαχθεί οι μαθητές στο Δημοτικό, διαβαθμισμένης δυσκολίας για την ακριβέστερη κατάταξή τους.

Οι μαθητές που έχουν ήδη κάποια πιστοποίηση στην Αγγλική Γλώσσα τοποθετούνται αυτόματα στο επόμενο επίπεδο, μετά την προσκόμιση αντίτυπου του διπλώματος.

 

Υπόλοιπο Γυμνάσιο & Λύκειο

Στις τάξεις αυτές γίνεται ανασύσταση των τμημάτων μόνο εφόσον προκύπτουν ανάγκες όπως ο αριθμός των μαθητών ή η απόκτηση κάποιας πιστοποίησης από τους μαθητές.

Απογευματινά Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Τα απογευματινά μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας αφορούν στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων:

 • Προφορικού λόγου (Speaking Skills)
 • Γραπτού λόγου (Writing skills)
 • Ακουστικής κατανόησης (Listening Skills)
 • Κατανόησης κειμένου (Reading Skills)

Αυτές οι δεξιότητες ενισχύονται μέσα από ένα μάθημα 2 με 4 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα.

Το τμήμα παραμένει το ίδιο με αυτό στο πρωινό πρόγραμμα με τον/την ίδιο/δια εκπαιδευτικό.

Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση του επιπέδου και η συμμετοχή στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

 

Συγκεκριμένα ο προγραμματισμός των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού για να ενισχύσουμε τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών μας.
 • Προετοιμασία για τις Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας KET, PET, FCE or ECCE, CPE or ECPE.
 • Πρόοδος της ύλης που διδάσκεται στο πρωινό πρόγραμμα εφόσον συμμετέχουν οι περισσότεροι μαθητές από αυτό.

Η Β΄ Ξένη Γλώσσα: Γαλλικά & Γερμανικά

Η παρουσία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο σχολείο

Στο σχολείο μας η Β΄ Ξένη Γλώσσα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ακαδημαϊκού κορμού τόσο στο Δημοτικό, όσο και στο Γυμνάσιο σε σε ενα δομημένο πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα.

Τα Γαλλικά και τα Γερμανικά διδάσκονται σε όλες τις τάξεις και των δύο βαθμίδων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές ξεκινούν από την Α΄ Δημοτικού με επιλογή σε μία από τις δύο γλώσσες.

Η μεγάλη συχνότητα των ωρών (3 διδακτικές ώρες για κάθε τάξη του Δημοτικού και 2 για το Γυμνάσιο στο πρωινό πρόγραμμα) από τις μικρότερες κιόλας τάξεις, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν αρχικά την πολιτισμική συνειδητότητά τους και στην συνέχεια να εμβαθύνουν σε βασικές δομές της γλώσσας, με στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε προφορικό και γραπτό λόγο.

 

Οι διδακτικές μέθοδοι και τα εκπαιδευτικά μέσα

Η Β΄ Ξένη Γλώσσα ακολουθεί σύγχρονες διδακτικές μεθόδους όπως:

 • Βιωματική και διαδραστική μάθηση
 • Διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων
 • Πολυαισθητηριακά μέσα
 • Χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων και πηγών
 • Δημιουργία συγκεκριμένων εργασιών διαδραστικών και μη, βάσει των μαθησιακών αναγκών την εκάστοτε εκπαιδευτικής ομάδας

δίνοντας έτσι  σε όλους του μαθητές ίσες δυνατότητες ευκαιρίας για συμμετοχή, αλληλεπίδραση και μάθηση της ξένης γλώσσας.

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολουθούνται στα γαλλικά και τα γερμανικά, καθώς και η επιλογή συγκεκριμένων εγχειριδίων δίνουν τη δυνατότητα πρώτα στους ίδιους μας τους μαθητές και στη συνέχεια στους εκπαιδευτικούς να “γευτούν” τα μαθησιακά αποτελέσματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που στόχο έχει τον ίδιο τον μαθητή με τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητες του. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών απαντά αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η εξ αποστάσεως διδασκαλία με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο (blended learning).

 

Δημιουργία επιπέδων

Από τις μικρές κιόλας τάξεις του Δημοτικού έως τις μεγάλες του Γυμνασίου, οι μαθητές διακρίνονται σε επίπεδα, με βάσει τις γλωσσικές δεξιότητες που κατακτούν ή έχουν κατακτήσει, αναλογικά με την ηλικία τους.

Τα κατατακτήρια τεστ στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς είναι ένα δείκτης της γλωσσικής κατάστασης των μαθητών και ως στόχο τη δημιουργία διαφορετικών ξενόγλωσσων τάξεων με πιο ομοιογενή μαθησιακά χαρακτηριστικά. Με αυτό το τρόπο,  οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν ένα στοχευμένο υλικό για μια συγκεκριμένα μαθησιακή ομάδα (target group) που έχει κοινούς στόχος και πανομοιότυπες ανάγκες. Έτσι η μάθηση γίνεται στοχευμένη για όλους του μαθητές ανά γλωσσικό επίπεδο.

 

Η Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Απογευματινό Σχολείο

Η παρουσία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο απογευματινό πρόγραμμα, δίνει μια άλλη διάσταση στα μαθήματα των γαλλικών και των γερμανικών.

Το απογευματινό σχολείο, ως συνέχεια του πρωινού, δίνει την επιλογή στους μαθητές να ενισχύσουν τις ώρες που διδάσκονται τη Β΄ Ξένη Γλώσσα, να εμβαθύνουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, με ένα δομημένο και στοχευμένο τρόπο που οδηγεί στη δυνατότητα συμμετοχής σε πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας από διακεκριμένους φορείς, όπως είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Γκαίτε.

 

Τα γαλλικά και τα γερμανικά στην καθημερινή σχολική ζωή

Τα Γαλλικά και τα Γερμανικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι του σχολείου, με παρουσία σε όλες τις δράσεις της σχολικής μας μονάδας, όπως παραστάσεις, καλοκαιρινές γιορτές, open days και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Η χρήση μάλιστα της β΄ ξένης γλώσσας και εκτός του πλαισίου της τάξης (καθημερινή επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών στη γλώσσα – στόχο), στοχεύει στη διεύρυνση του μαθησιακού ορίζοντα και στην καθημερινή πρακτική εξάσκηση, μιας και τα ερεθίσματα από τις δύο ξένες γλώσσες είναι δυσεύρετα στην καθημερινή ζωή των παιδιών εκτός σχολείου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε:
210-96.18.626    info@eps.edu.gr 
Ροδοπόλεως 28, Ελληνικό

Newsletter από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα του σχολείου μας.
Κάντε εγγραφή τώρα στο newsletter μας!