Λύκειο & Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Μετά από 10 χρόνια λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας οργανισμού και πέντε χρόνια  λειτουργίας του Γυμνασίου μας, χρόνια που κατέδειξαν την εξέχουσα θέση που μπορεί να καταλάβει το «Ευρωπαϊκό Πρότυπο» στο χώρο της Εκπαίδευσης, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας είμαστε έτοιμοι για την έναρξη  λειτουργίας του Λυκείου μας το Σεπτέμβρη του 2021.

 

Η επίσημη έναρξη του Λυκείου μας σηματοδοτεί για το σχολείο μας την ανανέωση της εκπαιδευτικής ευθύνης του ανθρώπινου δυναμικού του.

Ένα «μικρό, οικογενειακό» σχολείο που μεταμορφώνει τη σχολική εμπειρία σε ευχάριστα βιωματική και συμμετοχική διαδικασία μάθησης επεκτείνεται στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διατηρώντας ακέραιες τις βασικές αρχές λειτουργίας του:

 • Θετική αυτοεικόνα
 • Αποποινικοποίηση του λάθους
 • Εξατομικευμένη διδασκαλία
 • Διαφορετικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και στόχοι πολύπλευρης ανάπτυξης της μαθητικής προσωπικότητας.

 

Σχολικά Συγκροτήματα Ευρωπαϊκού Πρότυπου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ροδοπόλεως 28, 16777, Ελληνικό
info@eps.edu.gr
210-9618626

Έχοντας από την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου μας ως στόχο μακροπρόθεσμο τη δημιουργία Λυκείου, εστιάσαμε ήδη από το Γυμνάσιο στο τρίπτυχο:

 1. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης
 2. Ενθάρρυνση ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης και αυτονόμησης της εκπαιδευτικής τους προσωπικότητας
 3. Σπειροειδής διάταξη της διδακτέας ύλης, με σκοπό την εμβάθυνση στην ουσία της και την εδραίωσή της, με τρόπο ανώδυνο ως προς το γνωστικό του φορτίο για το μαθητή/τρια.

Ως ομαλή μετάβαση στο Λύκειο ενδυναμώνουμε το τελευταίο πρακτικά με την παράλληλη δημιουργία ενισχυτικών τμημάτων, απογευματινού ωρολογίου προγράμματος.

Με ένα πλαισιωμένο πρόγραμμα, από το Σεπτέμβρη της Α΄ Λυκείου, συνδυαστικά  και σε αρμονία, το πρωινό  κομμάτι με το απογευματινό ενοποιούνται, ώστε να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και να καθοδηγήσουν μαθητές και μαθήτριες εβδομάδα προς εβδομάδα στο στόχο τους, με εκπαιδευτική αξιολόγηση που είναι συνυφασμένη με τη βελτίωση.

Η αξιολόγηση αυτή θα κινηθεί σε δύο βασικά επίπεδα τόσο στο πρωινό όσο και στο απογευματινό τμήμα, κατόπιν συνεργασίας των υπεύθυνων διδασκόντων:

 1. Παραδοσιακή ετεροαξιολόγηση, με συμμετοχή των μαθητών σε δοκιμασίες προσομοίωσης των τελικών εξετάσεων είτε αυτό αφορά την Α Λυκείου και την Τράπεζα Θεμάτων είτε μετέπειτα τις Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ Λυκείου
 2. Εναλλακτική αξιολόγηση, επιμερισμένη σε διάφορες μορφές
 3. Κατάρτιση προσωπικού φακέλου εργασιών – πορτφόλιο για κάθε μαθητή
 4. Προσωπικές συμβουλευτικές συναντήσεις μαθητή/γονέων – εκπαιδευτικού, όπου κριθεί απαραίτητο,
 5. Αυτοαξιολόγηση – αυτοδιόρθωση γραπτών καθηκόντων,
 6. Αλληλοαξιολόγηση μαθητών, στο πλαίσιο συνεργασίας τους ανά ζεύγη ή μαθητικές μικροομάδες.

 

Ο στόχος μιας τέτοιας δυναμικής, διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι διπλός:

 • ουσιαστική και ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία
 • μετρήσιμα αποτελέσματα σε επίδοση

 

Ανανεώσαμε την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, αντιδρώντας ακαριαία στις εξελίξεις και τις επιταγές της σύγχρονης μάθησης, καταθέτοντας την τεχνογνωσία μας μεταφρασμένη σε ένα σύγχρονο «χώρο εργασίας», το Microsoft 365. Πρόκειται για ένα εργαλείο ενοποιημένο με τις οικείες εφαρμογές του Office, το οποίο παρείχε στην ομάδα μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού ένα δυναμικό βοηθητικό μέσο, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους πιο εύκολα και να καταφέρουν περισσότερα.

Με εμπειρία, λοιπόν, και αναδραστική ανατροφοδότηση από τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς, μαθητές και τους κηδεμόνες τους σε επίπεδο τεχνογνωσίας και παιδαγωγικών μεθόδων, με καθημερινή προσπάθεια και ανοιχτοί σε συνεχή ανανέωση σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε ως πρόκληση και δυναμική εναλλακτική πρόταση στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Λυκειακής Εκπαίδευσης.

 

Απογευματινά Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Τα απογευματινά μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας αφορούν στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων:

 • Προφορικού λόγου (Speaking Skills)
 • Γραπτού λόγου (Writing skills)
 • Ακουστικής κατανόησης (Listening Skills)
 • Κατανόησης κειμένου (Reading Skills)

Αυτές οι δεξιότητες ενισχύονται μέσα από ένα μάθημα 2 με 4 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα.

Το τμήμα παραμένει το ίδιο με αυτό στο πρωινό πρόγραμμα με τον/την ίδιο/δια εκπαιδευτικό.

Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση του επιπέδου και η συμμετοχή στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

 

Συγκεκριμένα ο προγραμματισμός των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 • Ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού για να ενισχύσουμε τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών μας.
 • Προετοιμασία για τις Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας KET, PET, FCE or ECCE, CPE or ECPE.
 • Πρόοδος της ύλης που διδάσκεται στο πρωινό πρόγραμμα εφόσον συμμετέχουν οι περισσότεροι μαθητές από αυτό.

Η Β΄ Ξένη Γλώσσα: Γαλλικά & Γερμανικά

Η παρουσία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο σχολείο

Στο σχολείο μας η Β΄ Ξένη Γλώσσα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ακαδημαϊκού κορμού τόσο στο Δημοτικό, όσο και στο Γυμνάσιο σε ένα δομημένο πρωινό και απογευματινό πρόγραμμα.

Τα Γαλλικά και τα Γερμανικά διδάσκονται σε όλες τις τάξεις και των δύο βαθμίδων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές ξεκινούν από την Α΄ Δημοτικού με επιλογή σε μία από τις δύο γλώσσες.

 

Οι διδακτικές μέθοδοι και τα εκπαιδευτικά μέσα

Η Β΄ Ξένη Γλώσσα ακολουθεί σύγχρονες διδακτικές μεθόδους όπως:

 • Βιωματική και διαδραστική μάθηση
 • Διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων
 • Πολυαισθητηριακά μέσα
 • Χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων και πηγών
 • Δημιουργία συγκεκριμένων εργασιών διαδραστικών και μη, βάσει των μαθησιακών αναγκών την εκάστοτε εκπαιδευτικής ομάδας

δίνοντας έτσι  σε όλους του μαθητές ίσες δυνατότητες ευκαιρίας για συμμετοχή, αλληλεπίδραση και μάθηση της ξένης γλώσσας.

 

Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολουθούνται στα γαλλικά και τα γερμανικά, καθώς και η επιλογή συγκεκριμένων εγχειριδίων δίνουν τη δυνατότητα πρώτα στους ίδιους μας τους μαθητές και στη συνέχεια στους εκπαιδευτικούς να “γευτούν” τα μαθησιακά αποτελέσματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που στόχο έχει τον ίδιο τον μαθητή με τις ανάγκες του και τις ιδιαιτερότητες του. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών απαντά αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης, όπως η εξ αποστάσεως διδασκαλία με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο (blended learning).

 

Δημιουργία επιπέδων

Από τις μικρές κιόλας τάξεις του Δημοτικού έως τις μεγάλες του Γυμνασίου, οι μαθητές διακρίνονται σε επίπεδα, με βάσει τις γλωσσικές δεξιότητες που κατακτούν ή έχουν κατακτήσει, αναλογικά με την ηλικία τους.

Τα κατατακτήρια τεστ στην αρχή και στο τέλος της σχολικής χρονιάς είναι ένα δείκτης της γλωσσικής κατάστασης των μαθητών και ως στόχο τη δημιουργία διαφορετικών ξενόγλωσσων τάξεων με πιο ομοιογενή μαθησιακά χαρακτηριστικά. Με αυτό το τρόπο,  οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν ένα στοχευμένο υλικό για μια συγκεκριμένα μαθησιακή ομάδα (target group) που έχει κοινούς στόχος και πανομοιότυπες ανάγκες. Έτσι η μάθηση γίνεται στοχευμένη για όλους του μαθητές ανά γλωσσικό επίπεδο.

 

Η Β΄ Ξένη Γλώσσα στο Απογευματινό Σχολείο

Η παρουσία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο απογευματινό πρόγραμμα, δίνει μια άλλη διάσταση στα μαθήματα των γαλλικών και των γερμανικών.

Το απογευματινό σχολείο, ως συνέχεια του πρωινού, δίνει την επιλογή στους μαθητές να ενισχύσουν τις ώρες που διδάσκονται τη Β΄ Ξένη Γλώσσα, να εμβαθύνουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, με ένα δομημένο και στοχευμένο τρόπο που οδηγεί στη δυνατότητα συμμετοχής σε πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας από διακεκριμένους φορείς, όπως είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Γκαίτε.

IF_Logo-ATHENES
Logo_GoetheInstitut

Τα γαλλικά και τα γερμανικά στην καθημερινή σχολική ζωή

Τα Γαλλικά και τα Γερμανικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι του σχολείου, με παρουσία σε όλες τις δράσεις της σχολικής μας μονάδας, όπως παραστάσεις, καλοκαιρινές γιορτές, open days και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η χρήση μάλιστα της β΄ ξένης γλώσσας και εκτός του πλαισίου της τάξης (καθημερινή επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών στη γλώσσα – στόχο), στοχεύει στη διεύρυνση του μαθησιακού ορίζοντα και στην καθημερινή πρακτική εξάσκηση, μιας και τα ερεθίσματα από τις δύο ξένες γλώσσες είναι δυσεύρετα στην καθημερινή ζωή των παιδιών εκτός σχολείου.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το σχολείο μας

Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε:
210-96.18.626 info@eps.edu.gr 
Ροδοπόλεως 28, Ελληνικό   &    Λάμπρου Σπύρου 14, Πειραιάς

Newsletter από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα του σχολείου μας.
Κάντε εγγραφή τώρα στο newsletter μας!