Το οραμα μας

Το όραμα δημιουργίας του Σχολείου ξεκίνησε πριν την ίδρυσή του, το 2010, από μια ομάδα εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε διάφορες επιμορφωτικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή τη συγγραφή διδακτικών πακέτων στις Νέες Τεχνολογίες και στα Μαθηματικά.

Η κεντρική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα Σχολείο που να:

  1. Eίναι ανοιχτό στην κοινωνία και τις αλλαγές της, με έμφαση στην ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών και με αποτελεσματική μάθηση (βιωματική, διαθεματική, διαφοροποιημένη/εξατομικευμένη)
  2. Στηρίζεται και να στηρίζει την οικογένεια (εξατομίκευση στο οικογενειακό πλαίσιο)
  3. Πλαισιώνεται από ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η πολύχρονη εμπειρία της ομάδας αυτής με συντονιστή τον κ. Γ. Καργιωτάκη ωρίμασε την ιδέα της δημιουργίας ενός Σχολείου που εφαρμόζει τις σύγχρονες αυτές θεωρίες στην πράξη.

Το πρόγραμμα του Σχολείου ήταν αποτέλεσμα μελέτης προγραμμάτων σπουδών σχολείων του εξωτερικού, ενώ η διαμόρφωση των χώρων ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας με τον κ. Δημήτρη Γερμανού, καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, πρωτοπόρου στον συγκεκριμένο χώρο.

Η δημιουργία ενός χώρου που επιτρέπει την ελευθερία, την επικοινωνία και την αναδημιουργία της τάξης ανάλογα με τη δραστηριότητα ολοκληρώνεται με την κατάλληλη χρήση του.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον τρόπο χρήσης των χώρων (τάξεων, ανοικτής τάξης στην αυλή, εστιατόριο, παιδική χαρά κ.λ.π.) αξιοποιεί τη συγκεκριμένη δομή στο μέγιστο ιδιαίτερα σε ότι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.