ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός ή εκτός τάξης, κατόπιν επιλογής του εκπαιδευτικού σε συνεννόηση με τους μαθητές. Ο διαδραστικός πίνακας, αληθινό υλικό (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, αντικείμενα, παιχνίδια, κατασκευές, υλικά καθημερινής χρήσης κλπ.), κατασκευές, παιδαγωγικά παιχνίδια αξιοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος.

 

Κάθε μαθητής δέχεται διαφοροποιημένη ή εξατομικευμένη διδασκαλία όταν και όποτε χρειαστεί, καθώς ο στόχος είναι ο κάθε μαθητής να κατακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση μπορεί, αξιοποιώντας στο μέγιστο το δυναμικό του.

 

Τα βιβλία της τάξης χρησιμοποιούνται κατ΄ επιλογήν για την επίτευξη των γνωστικών στόχων που αφορούν την τάξη (και κάθε παιδί ξεχωριστά) και υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν βιβλία μεγαλύτερων  τάξεων προκειμένου να εφαρμοστεί η διαφοροποίηση.

Διαφοροποίηση και εξατομίκευση επιτυγχάνεται με την καθημερινή επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής καθώς το σχολείο πρεσβεύει την ισότητα ευκαιριών για κάθε παιδί.

Μέσα από την άμεση, σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς οι εκπαιδευτικοί και όλο το υποστηρικτικό πλαίσιο μπορούν να διασφαλίσουν την εξέλιξη κάθε παιδιού. Ακολουθούνται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι και μάλιστα στενή συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

Το Σχολείο μας δεν υποστηρίζει την διαδικασία της Βαθμολόγησης. Αντί βαθμών, οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε τριμηνιαίες εξατομικευμένες αξιολογήσεις οι οποίες κατά κανόνα δίνουν προτεραιότητα αρχικά σε στόχους κοινωνικούς/συναισθηματικούς και έπειτα μαθησιακούς/γνωστικούς.

Οι  γονείς προτρέπονται να διαβάζουν τις αξιολογήσεις παρέα με τα παιδιά τους, κάνοντας συζήτηση για όσα έχουν καταφέρει αλλά και τους μελλοντικούς στόχους, αν κάτι απαιτεί βελτίωση.

Η επικοινωνία των δασκάλων με τους γονείς γίνεται σε προσωπικό επίπεδο όσον αφορά την εξέλιξη του παιδιού και ομαδικά όσον αφορά την εξέλιξη των μαθησιακών – γνωστικών στόχων της τάξης με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα.

 

Ο Στόχος του Σχολείου είναι μέσα από ευχάριστες διαδικασίες το παιδί να εκπαιδευτεί στην εκμάθηση (απόκτηση γνώσεων) και να εξελίσσεται αναλαμβάνοντας το ίδιο τις ευθύνες του ως μαθητής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Σχολείου μας διαθέτει ψυχολόγο , παιγνιοθεραπεύτρια , ειδική παιδαγωγό και σύμβουλο ψυχικής υγείας, για την υποστήριξη παιδιών και γονέων.

 

Φωτογραφικό Υλικό από δράσεις του σχολείου

Newsletter από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα του σχολείου μας.
Κάντε εγγραφή τώρα στο newsletter μας!