ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠO ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Νηπιαγωγείο: Ευ Ζην και Δημιουργικά μαθηματικά

Νηπιαγωγείο Ευρωπαϊκού Προτύπου: Σχολείο Ζωής και Δημιουργικότητας   Στο Νηπιαγωγείο του Ιδιωτικού Σχολείου Ευρωπαϊκού Προτύπου στο Ελληνικό, φροντίζουμε για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, προσφέροντας

Περισσότερα »