Δόθηκε λύση σε σκακιστικό πρόβλημα 150 ετών

Η βασίλισσα είναι το πιο δυνατό πιόνι σε μια σκακιέρα, αφού μπορεί να μετακινηθεί κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια, όσα τετράγωνα επιθυμεί. Το πρόβλημα των 8 Βασιλισσών είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα παιχνίδια προγραμματισμού, το οποίο μπορεί να βρει κανείς και στο Φωτόδεντρο, το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με το συγκεκριμένο…