Ψηφιακή Εκπαίδευση στην Υπηρεσία της Μάθησης με Ανακάλυψη.

Ψηφιακή Εκπαίδευση στην Υπηρεσία της Μάθησης με Ανακάλυψη. Μελετώντας την παραγωγή και τον διαχωρισμό μιγμάτων, οι μαθητές και μαθήτριες της Δ’ Δημοτικού εξερεύνησαν τον τρόπο δημιουργίας των ποτών. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν ψηφιακά τους αμπελώνες του οίκου Martell, στην Γαλλία, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία, ένα νοητικό ταξίδι μάθησης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας! Εξερευνώντας το ναυάγιο…