Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα

  Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα   Το αγγλικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πρότυπου χρησιμοποιεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard). Ο διαδραστικός πίνακας ενεργοποιεί την προσοχή των μαθητών, αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή τους και προσφέρει τα αισθητηριακά ερεθίσματα που μπορούν να αποτελέσουν πολλαπλές ευκαιρίες για ανάπτυξη…

Το European Philosophy of School (EPS) προσφέρει Υποτροφίες Αριστείας Άνευ Εξετάσεων

Το European Philosophy of School (EPS) προσφέρει Υποτροφίες Αριστείας Άνευ Εξετάσεων Αγαπητοί Γονείς, Σήμερα, Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, τα παιδιά σας -μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική και κοπιώδη διαδικασία προετοιμασίας- παίρνουν μέρος στις εξετάσεις για να εισαχθούν σε ένα από τα Πρότυπα Γυμνάσια ή να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Α’ Λυκείου, με βάση τις προσφερόμενες…