Προβολή Ταινίας

Μία φορά τον μήνα γίνεται προβολή ταινίας στον πολυχώρο. Οι ταινίες επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς με συγκεκριμένα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια  με σκοπό τα παιδιά μέσα από τη συζήτηση στην τάξη και την αξιολόγηση της ταινίας  να αποκτήσουν μια ευρύτερη οπτική της έννοιας μαθαίνω στην καθημερινή ζωή: αναπτύσσουν κριτική σκέψη χρησιμοποιώντας κριτήρια που στην τάξη…

Πρόγραμμα Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Στο Σχολείο μας, ξεκινώντας κάθε Φεβρουάριο, η ομάδα των μαθητών του Νηπιαγωγείου παρακολουθεί 1 φορά την εβδομάδα κοινό πρόγραμμα με τα παιδιά της Α΄ τάξης στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να οικειοποιηθούν τους χώρους, τις διαδικασίες, τα πρόσωπα της Α΄ τάξης και να μεταβούν ομαλά στην…

Αυτοοργάνωση

Στο Δημοτικό από 2 εώς 4 ώρες την εβδομάδα (αναλόγως την τάξη) τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες που αφορούν γλωσσικές και μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες. Στόχος του μαθήματος κάθε παιδί ξεχωριστά να αναπτύξει αυτοεπίγνωση, αυτοπεποίθηση και κίνητρο για μάθηση ανώτερου επιπέδου, ανάλογα με το δυναμικό και τις κλίσεις του. Η διαχείριση του χρόνου του…