ΜΑΘΗΡΙΣΤΕΙΑ: Η ΜΑΘΗΤΕΥOΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

 

Το “Επιλέγω Πρότυπο” δημιούργησε φέτος μια νέα εκπαιδευτική μέθοδο που απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού, για τους γονείς που ενδιαφέρονται για την πρόοδο των παιδιών τους με κριτήρια την ποιοτική μάθηση και την αριστεία. To Ευρωπαϊκό Πρότυπο πιστεύει σε αυτή την προσπάθεια και είναι χορηγός της όλης διαδικασίας.

Η μέθοδος αυτή αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών από τη Γ΄ μέχρι τη Στ΄Δημοτικού με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Επιλογή και παρουσίαση όλων των ενοτήτων ανά τάξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα από τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στο συγκεκριμένο υλικό.

2. Ηλεκτρονική παρουσίαση των γνώσεων στις οποίες ο μαθητής εξασκείται ατομικά με διαδραστικό υλικό ανά κεφάλαιο όσες φορές επιθυμεί.

3. Άμεση ανατροφοδότηση του μαθητή στην ηλεκτρονική του μελέτη ώστε να βλέπει τις σωστές και τις λανθασμένες απαντήσεις του, και μάλιστα στις λανθασμένες να έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να βλέπει τη σωστή απάντηση αλλά και να αντιλαμβάνεται το λάθος του είτε με γραπτή απάντηση είτε με βιντεοδιδασκαλία του εκπαιδευτικού που εξηγεί τη σωστή απάντηση.

4. Η τράπεζα εργασιών στις συγκεκριμένες ενότητες είναι πολύ μεγάλη και εμπλουτίζεται πολύ συχνά για την καλύτερη εξάσκηση των μαθητών όποιο και αν είναι το αρχικό επίπεδο γνώσεών τους.

5. Ο μαθητής μαθαίνει από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και αποκτά αυτονομία στη μάθησή του καθώς εξασκείται σύμφωνα με τις προσωπικές του δυνατότητες και ανάγκες. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός είναι άμεσα ενήμερος για τη μελέτη του κάθε μαθητή του ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει και να διδάσκει εκ νέου όσα τον δυσκολεύουν άμεσα.

6. Στο τέλος κάθε μαθήματος ο μαθητής αξιολογείται με 10΄κριτήριο (τεστ) και στο τέλος της ενότητας με 45΄κριτήριο ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ο μαθητής να έχει κενά τελειώνοντας την ενότητα (τα κενά και οι ελλείψεις στην κατανόηση αντιμετωπίζονται ανά μάθημα).

Τόσο το συγκεκριμένο υλικό όσο και η μεθοδολογία μάθησης αναφέρεται στην πεποίθηση ότι κάθε μαθητής μπορεί να επιτύχει αρκεί να διδαχθεί με την κατάλληλη μέθοδο και να εξασκηθεί με τον δικό του τρόπο μάθησης και ρυθμό.

Σύμφωνα με την έρευνα για «βαθύτερη μάθηση» η μέθοδος που στηρίζεται στη μέθοδο εξάσκησης και απομνημόνευση (με κινητοποίηση του μαθητή να θέλει να μάθει και να διερευνήσει το γνωστικό πεδίο που ασχολείται) έχει τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα.

Το “Επιλέγω Πρότυπο” εφαρμόζει φέτος για πρώτη φορά την πρωτοποριακή αυτή μέθοδο διδασκαλίας στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθώς και οι δύο Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί χαρακτηρίζονται από την καινοτομία και το όραμα για μια ποιοτική εκπαίδευση για κάθε παιδί με πίστη στην αριστεία.

 

Με εκτίμηση

Γιώργος Δρακόπουλος


Μαθηματικός.
Επικεφαλής Εκπαιδευτικής ομάδας Επιλέγω Πρότυπο.
Μέλος επιστημονικής ομάδας έρευνας εκπαιδευτικού σχεδιασμού
και ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΜΑΘΗΡΙΣΤΕΙΑ: Η ΜΑΘΗΤΕΥOΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ