Σκάκι στο Σχολείο: Εκπαιδεύοντας Στρατηγικούς Σκεπτες του Αύριο

Σκάκι στο Σχολείο: Εκπαιδεύοντας Στρατηγικούς Σκεπτικιστές του Αύριο   Στο σχολείο μας, πιστεύουμε ότι το σκάκι αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Γιατί υποστηρίζουμε την εκμάθηση του σκακιού από μικρή ηλικία; Αναπτύσσει τη νοημοσύνη: Το σκάκι καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την προσαρμοστικότητα, την οργάνωση και την επίλυση προβλημάτων. Ενισχύει τη μνήμη…