Συγγραφικό έργο στη δημόσια εκπαίδευση από PhD. Νατάσα Μπελίτσου εκπαιδευτικός & Ph.D Γιώργος Καργιωτάκης μαθηματικός

  Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας Μπελίτσου Νατάσα – Καργιωτάκης Γιώργος   Πριν από 11 χρόνια, η Νατάσα Μπελίτσου, εκπαιδευτικός (ΠΤΔΕ, Μ.Ed, Ph.D Πανεπιστήμιο Αθηνών)  και ο μαθηματικός Γιώργος Καργιωτάκης (Παν/μιο Κρήτης, D.E.A, Ph.D University of Denis Diderot, PARIS VII), ανέλαβαν ως ακαδημαϊκά υπεύθυνοι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια…