Δημιουργικά Μαθηματικά από την Γ΄Δημοτικού

Κάνοντας τα Μαθηματικά Ενδιαφέρον και Διασκεδαστικά στη Γ’ Δημοτικού Στη Γ’ Δημοτικού, προωθούμε την αγάπη για τα μαθηματικά μέσα από το μάθημα “Δημιουργικά Μαθηματικά,” και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά! Οι μαθητές μας έχουν ανακαλύψει τη μαγεία των μαθηματικών και της γεωμετρίας, και πλέον δεν τα φοβούνται, αλλά τα αγαπούν. Το μάθημα “Δημιουργικά Μαθηματικά” στοχεύει να…