Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

      Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Αξιολόγηση του σχολείο μας.   Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.   Eπιμέρους στόχοι της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας είναι μεταξύ άλλων: η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της…