Εκδόσεις βιβλίων από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Εκδόσεις Βιβλίων

Εκδόσεις Βιβλίων Μαθηματικών για το Δημοτικό Οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού σχολείου ‘Ευρωπαϊκό Πρότυπο’ ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εκδώσουν βιβλία για το μάθημα των μαθηματικών στο δημοτικό επίπεδο. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με τον εκδοτικό οίκο ‘Ελληνοεκδοτική‘ προκειμένου να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά βιβλία που θα προσφέρουν μια πλούσια και σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών. Με…