Εκδόσεις Βιβλίων και Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Εκδόσεις Βιβλίων Μαθηματικών Οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού σχολείου ‘Ευρωπαϊκό Πρότυπο’ ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εκδώσουν βιβλία για το μάθημα των μαθηματικών. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με τον εκδοτικό οίκο ‘Ελληνοεκδοτική‘ προκειμένου να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά βιβλία που θα προσφέρουν μια πλούσια και σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές του…