Διαθεματικές δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο

Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού Στο νηπιαγωγείο οι μαθητές στις διαθεματικές δραστηριότητες αφηγήθηκαν τις εμπειρίες τους στο σχολείο. Δημιούργησαν επιτραπέζιο παιχνίδι με αυτόν τον τίτλο. Έφτιαξαν κύβο ζωγραφίζοντας στο ανάπτυγμα τις τέλειες. Στη συνέχεια μέτρησαν και έφτιαξαν τα κουτάκια όπου τα πιόνια θα μετακινούνταν αλλά και τις οδηγίες με τις επιβραβεύσεις και τα εμπόδιά στη διαδρομή. Οι…