Α’ Λυκείου, Φυσική: Πειραματικές μετρήσεις

Πειραματικές μετρήσεις στο πλαίσιο προετοιμασίας της ομάδας του Science Club για τον διαγωνισμό ΙΥΝΤ 2022 [International Young Naturalist Tournament 2022]. Με τη δράση αυτή, οι μαθητές διερευνούν 17 προβλήματα. Έως σήμερα έχουν διερευνήσει δύο: κατά πόσο οι νεότερες γενιές (Δ δημοτικού με Α’ Γυμνασίου) μπορούν να χρησιμοποιήσουν συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας, όπως το αναλογικό  τηλέφωνο, με…