Τι πρέπει να γνωρίζω για το International Baccalaureate

Τι είναι το International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP);

 

Το International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) είναι το Διεθνές Απολυτήριο το οποίο χορηγεί ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Organization) και θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο του απολυτήριου τίτλου που χορηγούν τα λύκεια της ημεδαπής (ΦΕΚ 156 Α’, ν. 2327/1995, άρθρο 10, παράγραφος 23).

Είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και απευθύνεται σε μαθητές που στοχεύουν σε σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. To IB Diploma Programme είναι διετές πρόγραμμα σπουδών και προσφέρεται σε μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α’ Λυκείου. Δεν εξασφαλίζει ωστόσο την πρόσβαση των μαθητών σε ελληνικά Πανεπιστήμια.

 

Ποιος είναι ο οργανισμός International Baccalaureate (IBO);

Ο International Baccalaureate Organization (IBO) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1968 στη Γενεύη της Ελβετίας. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των νέων σε πνευματικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. 

 

To EPS προσφέρει
International Baccalaureate (IB)
Diploma Programme (DP)

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme

Το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα και αποτελείται από τον κορμό (core) που είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και από έξι ομάδες μαθημάτων:

Group 1: Studies in Language and Literature (Μητρική Γλώσσα και Λογοτεχνία)

 • Modern Greek (Literature, HL/SL)
  English (Language and Literature, HL/SL)

Group 2: Language Acquisition (Ξένες Γλώσσες)

 • English (HL/SL)

Group 3: Individuals and Societies (Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

 • History (HL/SL)
 • Psychology (HL/SL)
 • Economics (HL/SL)
 • Business Management (HL/SL)

Group 4: Sciences (Επιστήμες)

 • Biology (HL/SL)
 • Chemistry (HL/SL)
 • Physics (HL/SL)
 • Computer Science (HL/SL)

Group 5: Mathematics (Μαθηματικά)

 • Analysis and Approaches (HL/SL)
 • Applications and Interpretation (HL/SL)

Group 6: The Arts (Τέχνες)

 • Theatre (HL/SL)
 • Visual Arts (HL/SL)

 

Ο μαθητής επιλέγει συνολικά 6 μαθήματα, ένα μάθημα από καθεμία από τις πέντε πρώτες ομάδες και ακόμη ένα μάθημα που μπορεί να είναι από οποιαδήποτε ομάδα.

Τρία ή τέσσερα μαθήματα πρέπει να είναι HL (High Level) και τα υπολειπόμενα να είναι SL (Standard Level).

 

Ο κορμός περιλαμβάνει:

 • μια προφορική παρουσίαση
 • μια εργασία 1600 λέξεων που σχετίζεται με τη θεωρία της γνώσης (TOK),
 • μια εκτενή πραγματεία 4000 λέξεων (Extended Essay)
 • τη συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργικότητας, δραστηριότητας και υπηρεσίας (CAS projects).

Πέραν του προγράμματος του IB Dilpoma, στους μαθητές διδάσκεται οπωσδήποτε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των τάξεων Β’ και Γ’ Λυκείου κατά το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα.

 

Βαθμολόγηση και εξετάσεις ΙΒ

Ο μαθητής για κάθε μάθημα που επιλέγει βαθμολογείται με άριστα τις 7 μονάδες, άρα η μέγιστη βαθμολογία για τα έξι μαθήματα είναι 42 μονάδες.

Επιπλέον, ο μαθητής λαμβάνει μέχρι και άλλες 3 μονάδες από το TOK και το Extended Εssay (ΕΕ), άρα η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται με άριστα τις 45 μονάδες. Το CAS project δεν βαθμολογείται, ωστόσο είναι υποχρεωτικό.

Στη διάρκεια της διετίας η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται μέσα από εργασίες και εξετάσεις, προφορικές και γραπτές.

Η βάση για την απόκτηση του IB Diploma είναι οι 24 μονάδες με την προϋπόθεση ελάχιστης επίδοσης στα επιμέρους μαθήματα.

Στο τέλος της διετίας οι μαθητές συμμετέχουν σε διεθνείς γραπτές εξετάσεις για τα έξι μαθήματα της επιλογής τους. Τα θέματα είναι κοινά για όλους και ορίζονται από τον οργανισμό IB. Οι εξετάσεις γίνονται δυο φορές τον χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο, σε ημερομηνία που είναι κοινή για όλους. Η αξιολόγηση γίνεται από το IB Global Center στο Cardiff του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην τελική βαθμολογία για κάθε μάθημα υπολογίζεται και η αξιολόγηση που πραγματοποιείται στο σχολείο και εποπτεύεται από τον οργανισμό IB.

 

Ποια Πανεπιστήμια αναγνωρίζουν το IB Diploma;

Το IB Diploma αναγνωρίζεται από κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Κάθε χρόνο τελειόφοιτοι του IB Dilpoma Programme αιτούνται την εισαγωγή τους σε 3.300 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπου 90 χώρες.

Τα πιο δημοφιλή από αυτά τα ιδρύματα κατατάσσονται μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων στον κόσμο. 

Ωστόσο, τα κριτήρια εισαγωγής ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό στα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς πέραν του διπλώματος IB μπορεί να έχουν επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως για παράδειγμα ελάχιστη βαθμολογία σε μαθήματα βαρύτητας, πιστοποίηση IELTS, TOEFL, SAT, ACT κ.α.

Συγκεκριμένα, για τα Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας χρειάζεται αίτηση μέσω του συστήματος UCAS και λοιπά έγγραφα (συνολικός βαθμός ΙΒ Diploma, personal statement, συστατική επιστολή, φοιτητική visa κλπ).

 

Τι έχει να κερδίσει ένας μαθητής που επιλέγει την κατεύθυνση του IB;

Η διδασκαλία και η διαδικασία της μάθησης στο IB DP περιλαμβάνει την ανάπτυξη:

 • Δεξιοτήτων ορθολογικής σκέψης
 • Επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου
 • Ερευνητικών δεξιοτήτων

Όσο κι αν αυτές οι δεξιότητες μοιάζουν διαφορετικές, στην πραγματικότητα αλληλοεπικαλύπτονται και υπάρχει στενή διασύνδεση μεταξύ τους. 

 

Υπάρχει πρόβλεψη για τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες;

Το  EPS υποστηρίζει όλους τους μαθητές στην προσπάθειά τους να αναδείξουν πλήρως τις ικανότητές τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου, οι μαθητές που έχουν μαθησιακές ή άλλες ιδιαίτερες δυσκολίες, μπορούν να αιτηθούν από το σχολείο μας και να λάβουν διευκολύνσεις εγκεκριμένες από τον ΙΒΟ, οι οποίες κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
 • επιπλέον χρόνο στις γραπτές εξετάσεις κ.ά.
 

Πρόγραμμα ΙΒ DP και Ελληνική Νομοθεσία

Ένας μαθητής που ξεκίνησε να παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου έτους του ΙΒ (ΙΒ1), έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στο Γενικό Λύκειο, κατά το διάστημα των μετεγγραφών, μέχρι τη λήξη του πρώτου τετραμήνου (σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία) και να ενταχθεί σε τμήμα της Β’ Λυκείου. Στην αντίστοιχη περίπτωση του δευτέρου έτους σπουδών του ΙΒ (ΙΒ2), ένας μαθητής μπορεί να επιστρέψει στο Γενικό Λύκειο, όμως θα ενταχθεί σε τμήμα της Β’ Λυκείου (επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά το έτος).

Στο πρόγραμμα IB DP οι μαθητές διδάσκονται -επιπλέον- το μάθημα των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας, της Β’ και Γ’ Λυκείου (σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας), ώστε το Απολυτήριο που θα αποκτήσουν να είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό του Γενικού Λυκείου.

Η εξέταση και προαγωγή στα συγκεκριμένα μαθήματα ακολουθεί τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Το απολυτήριο του ΙΒ DP στην Ελλάδα πρέπει να φέρει τη «Σφραγίδα της Χάγης», η οποία και επικυρώνει τη γνησιότητα οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού τίτλου.

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΙΒ

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Ευχαριστούμε.

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα(Required)
Ονοματεπώνυμο μαθητή(Required)
Ενδιαφέρον για(Required)
Ενδιαφέρον για εγγραφή σε σχολική χρονιά(Required)

8+1 λόγοι για να επιλέξετε το International Baccalaureate

 1. Ευρύ φάσμα μαθημάτων & ολιγομελή τμήματα
  Αυτό που ίσως κάνει το IB να ξεχωρίζει περισσότερο από κάθε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι πως ο κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα της επιλογής του και εκείνα που αφορούν την ακαδημαϊκή του κατεύθυνση μέσα σε ολιγομελή τμήματα. Τα μαθήματα από τα οποία μπορεί να διαλέξει κανείς είναι Οικονομικά, Ιστορία, Ψυχολογία, Τεχνολογία, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Πληροφορική, Μαθηματικά, Αθλητικές Επιστήμες και φυσικά, Καλές Τέχνες και Μουσική.
 2. Μαθήματα στα Αγγλικά
  Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά. Αυτό σημαίνει πως ο μαθητής γνωρίζει ακριβώς την απαραίτητη ορολογία του κάθε μαθήματος, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσει καμία δυσκολία στις σπουδές στο εξωτερικό. Παράλληλα, το δίπλωμα του ΙΒ είναι ισότιμο του Ελληνικού Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου.
 3. Πρώτη εμπειρία από τα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρώπης
  Την πρώτη χρονιά του IB, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έτσι ώστε να πάρουν μία γεύση από διάφορα πανεπιστήμια, πριν επιλέξουν αυτό που θέλουν.
 4. Μάθηση μέσα από την εργασιακή εμπειρία
  Το IB του EPS προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να εργαστούν σε καλοκαιρινά Internships σχετικά με το αντικείμενο που έχουν επιλέξει, έτσι ώστε να έχουν εμπειρική γνώση.
 5. Ελευθερία & στήριξη
  Οι μαθητές του IB δημιουργούν συσχετισμούς με όλα όσα μαθαίνουν και ακολουθούν το ένστικτό τους. Έχουν την ελευθερία να αναζητήσουν αυτό που τους εμπνέει και τους δίνει κίνητρο, ενώ ταυτόχρονα έχουν την κατάλληλη υποστήριξη από τους tutors τους. Ο κάθε μαθητής έχει έναν σύμβουλο καθηγητή και συζητά σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αποτελεσματικότητας μελέτης, διαχείρισης χρόνου, κ.α. Επιπλέον, η Ψυχολόγος του EPS, βοηθά τους μαθητές στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων, την επίτευξη των στόχων τους και το χρονοδιάγραμμά τους, ανάμεσα σε άλλα.
 6. Ερευνητικές δεξιότητες
  Το Extended Essay (Εκτεταμένο Δοκίμιο) είναι μία ερευνητική εργασία 4.000 λέξεων που μοιάζει αρκετά με εργασίες πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη μελέτη ενός θέματος στο πλαίσιο ενός γνωστικού αντικειμένου και με βάση ένα ερευνητικό ερώτημα. Οι μαθητές λαμβάνουν καθοδήγηση από τον tutor τους και εξοικειώνονται απόλυτα με την αναζήτηση πληροφοριών και την επεξεργασία στοιχείων, μέσα από επιστημονικές μεθόδους.
 7. Συστηματική & ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις
  Η προετοιμασία των μαθητών για τις τελικές εξετάσεις πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς φοίτησής τους στο IB. Οι έμπειροι καθηγητές παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ενώ παράλληλα, διδάσκουν στους μαθητές στρατηγικές μάθησης, οργάνωσης μελέτης, καταγραφή σημειώσεων. Μάλιστα, οι μαθητές δίνουν τακτικά Προσομοιώσεις Εξετάσεων (Mock Tests) έτσι ώστε να εξασκηθούν στον τρόπο εξέτασης του ΙΒ, αλλά και να λάβουν ακριβείς προβλέψεις (Predictions) για την απόδοσή τους στις επίσημες εξετάσεις.
 8. Ανεξάρτητη σκέψη
  Σε κάθε τάξη του IB, υπάρχει συζήτηση και επικοινωνία μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών. Κάθε μέλος της τάξης μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και να μιλήσει για τις απόψεις του. Ο τρόπος διδασκαλίας των καθηγητών βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν πρωτότυπη σκέψη, να νιώθουν αυτοπεποίθηση για τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο, αλλά και να είναι διατεθειμένοι να ακούσουν και να μάθουν από τους άλλους.
 9. Πρόκληση
  Είναι μία ακαδημαϊκή πρόκληση. Ενθαρρύνει, εμπνέει και επιτρέπει στους μαθητές να ξεχωρίζουν πραγματικά και να δουν σε τι είναι ικανοί. Για εκείνους που επιλέγουν αυτή την πρόκληση, το IB τους ανταμείβει και με το παραπάνω. Οι μαθητές αποφοιτούν με τέτοιες δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, που θα τους βοηθήσουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Pre-IB: Foundation

Καθώς το IB απευθύνεται στις δύο τελευταίες χρονιές του Λυκείου και στους μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μία επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό, για όσους γνωρίζουν πως πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτό, υπάρχει και το Pre-IB.

Το Pre-IΒ απευθύνεται στους μαθητές της Α’ Λυκείου και λειτουργεί παράλληλα με το λύκειο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν και τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα, να εξοικειωθούν με μια νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να αποφασίσουν πιο ώριμα εάν επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΙΒ

Συμβουλευτική για Σπουδές στο Εξωτερικό

Το IB DP είναι αναγνωρισμένο από τα περισσότερα κορυφαία Πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η αναγνώριση του Διπλώματος εξαρτάται από τη χώρα και το πανεπιστήμιο, ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής κάθε Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Όλοι οι μαθητές και οι γονείς τους θα πρέπει να συναντηθούν με τον Συντονιστή του ΙΒ και τους Συμβούλους Σπουδών στο Εξωτερικό για την εξατομικευμένη επιλογή μαθημάτων.

 

 

Πώς γίνεται η εισαγωγή στο πρόγραμμα IB DP

Οι υποψήφιοι μαθητές θα συμμετάσχουν σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Στη συνέχεια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Για την εισαγωγή των μαθητών λαμβάνονται υπόψη και οι επιδόσεις τους στην Α΄ Λυκείου. 

Το EPS θα προσφέρει υποτροφίες με κριτήρια την επίδοση στις γραπτές εξετάσεις και την αξιολόγηση του υποψηφίου στην προσωπική συνέντευξη.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΙΒ

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Ευχαριστούμε.

Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα(Required)
Ονοματεπώνυμο μαθητή(Required)
Ενδιαφέρον για(Required)
Ενδιαφέρον για εγγραφή σε σχολική χρονιά(Required)

Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε:
210-96.18.626     [email protected] 
Λάμπρου Σπύρου 14, Πειραιάς