Και όμως η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί θέσεις εργασίας

Οι εξελίξεις στην εφαρμογή της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα σε μεγάλο βαθμό, αλλά μπορεί επίσης να θέσουν σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι αν τελικά η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι ένας καθαρός δημιουργός θέσεων εργασίας ή ένας καθαρός «καταστροφέας» θέσεων εργασίας. Η απάντηση είναι αβέβαιη,…