Συμμετοχή στα Συνέδρια από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Συμμετοχή σε Συνέδρια

Ευρωπαϊκό Πρότυπο & Συνέδρια/ημερίδες   Το σχολείο μας και οι εκπαιδευτικοί μας συμμετέχουν ενεργά σε συνέδρια και ημερίδες, ενθαρρύνοντας τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων. Σε αυτές τις εκδηλώσεις, συμμετέχουμε είτε ως ομιλητές, μοιραζόμενοι τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές μας, είτε ως συμμετέχοντες, αντλώντας νέες γνώσεις και ιδέες από άλλους ειδικούς. Το σχολείο…