Πως μαθαίνει ένα πρωτάκι στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Πως μαθαίνει ένα πρωτάκι στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο;

  Στο Σχολείο μας στην Α’ Δημοτικού η αναλογία δασκάλου μαθητές είναι 1 προς 8 παιδιά. Στα 18 μαθήματα όλοι οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν βιωματικά από αυτά που ξέρουν τα παιδιά και τα οδηγούν στις γνώσεις που χρειάζεται να μάθουν. Οι δικές μας προτεραιότητες για τα πρωτάκια μας: Όλα τα παιδιά γίνονται ομάδα  Χρησιμοποιούν τη  ζωγραφική,…