Παιγνιώδης διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

  Εκμάθηση Αγγλικής γλώσσας   Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο η παιγνιώδης διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι δραστηριότητες με του τουβλάκια LEGO ενθουσιάζουν τους μαθητές και τους κινητοποιούν! Χρώματα, παιχνίδια και αγγλικά συνδέονται δημιουργικά και το μάθημα γίνεται διασκεδαστικό!