Ομαδική εργασία στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας

  Ομαδική εργασία στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας   Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ωφελεί πολλαπλώς τους μαθητές και για το λόγο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στις τάξεις του Ευρωπαϊκού Πρότυπου. Στο αγγλικό τμήμα του σχολείου μας μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να…