Γιατι η φοιτήση των παιδιών στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο μου δίνει ποιοτικό χρόνο ως γονέας;

Τι διαφορετικό έχει να δώσει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο στον γονέα; Στο Σχολείο, κάθε οικογένεια και ο τρόπος ζωής της είναι σεβαστοί σε κάθε βαθμίδα. Ο γονιός ενημερώνεται και υποστηρίζεται  όποιος κι αν είναι ο χρόνος που μπορεί να είναι μαζί με τα παιδιά! Ο γονιός ενημερώνεται για τη σημασία της θετικής επικοινωνίας στο σπίτι όποια γεγονότα…