Κίνηση σύμφωνα με την ιστορία του τραγουδιού

Στο μάθημα Μουσική – Μουσικοκινητική, στο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν και να εφαρμόζουν οδηγίες, λεκτικές και μουσικές. Η Κίνηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη μουσική και στην ιστορία του τραγουδιού που τραγουδούμε στο νηπιαγωγείο. Αν κοιτάξουμε πίσω στον χρόνο, θα δούμε ότι η Κίνηση στη μουσική ήταν πάντα παρούσα, από τις αρχές του…