Κίνηση σύμφωνα με την ιστορία του τραγουδιού

Στο μάθημα Μουσική – Μουσικοκινητική, στο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν και να εφαρμόζουν οδηγίες λεκτικές και μουσικές. Η χαρά και η δημιουργικότητα με τη μέθοδο της Ολικής Σωματικής Αντίδρασης για κάθε μικρό πρωταγωνιστή! Στο μάθημα Μουσική – Μουσικοκινητική, στο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές μαθαίνουν να ακούν και να εφαρμόζουν οδηγίες, λεκτικές και μουσικές.  Η Κίνηση είναι…