Η μελέτη στο σπίτι: γιατί δεν απασχολεί γονείς και παιδιά στο δικό μας σχολείο!

  Τα παιδιά ξεκινούν στο Δημοτικό να μαθαίνουν τι σημαίνει “δεξιότητες μελέτης” με αυτονομία και αυτοπεποίθηση γιατί ξέρουν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν! Από την Α δημοτικού οι εκπαιδευτικοί τα βοηθούν να καταλαβαίνουν τι θα μάθουν, με ποιο τρόπο, και πώς θα είναι σίγουροι ότι έμαθαν το στόχο του μαθήματος. Σαν αποτέλεσμα τα…