Οι μαθητές της Α Γυμνασίου, στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ασχολήθηκαν με τη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων

Αρχαία Ελληνικά: Διατροφή των αρχαίων Ελλήνων   Οι μαθητές με αφορμή τη θεματική της διατροφής στο μάθημα της Ιστορίας, ασχολήθηκαν με το ίδιο θέμα και στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, προσεγγίζοντάς το σε  2 μεταφρασμένα αποσπάσματα του 5ου αιώνα μ.Χ. Ασχολήθηκαν με το ζήτημα της τήρησης του μέτρου – της υιοθέτησης ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής…