Ο πόλεμος των μηχανών στο Facebook

  Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις μηχανές ικανές να κατανοούν το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Διαδικτυακή αναζήτηση, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (smartphones),…