Ταξίδι στον Γαλαξία

Ταξίδι στον Γαλαξία – Δωρεάν βιβλίο του Ευγενιδείου Πλανηταρίου

Ταξίδι στον Γαλαξία Δωρεάν βιβλίο του Ευγενιδείου Πλανηταρίου   Ο Γαλαξίας μας αποτελείται από μια τεράστια αστρική κοινότητα με εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστέρια και πλανήτες, καθώς και μεγάλες ποσότητες αερίων και σκόνης, όπου μέσα τους γεννιούνται νέα αστέρια. Ωστόσο, κανένα αστέρι δεν είναι πανομοιότυπο με κάποιο άλλο. Κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά, με…