ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο δημοτικό σχολείου του Ευρωπαϊκού Πρότυπου   Τα εργαστήρια δεξιοτήτων αποτελούν μια σημαντική προσέγγιση στην εκπαίδευση που έχει σαν στόχο να εξοπλίσει τους μαθητές με πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επιτυχία τους στο σχολείο, αλλά και στην πραγματική ζωή. Τα εργαστήρια δίνουν έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων…

9+1 δράσεις που τρέξαμε το 2021

  1. Εργαστήριο Δεξιοτήτων μαθηριστεια σε γλωσσα-μαθηματικα (γ΄- δ΄- ε΄ – Δημοτικού) Μαθητευομένη αριστεία σε γλώσσα από την γ τάξη. Γιατί οποίος μαθητής θέλει μπορεί να γίνει άριστος με το κατάλληλο υλικό και  μεθοδολογία Μαθητευομένη αριστεία σε μαθηματικά από την γ τάξη. Γιατί οποίος μαθητής θέλει μπορεί να έχει αρίστη επίδοση στα μαθηματικά χωρίς όρια   2.…