Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα αποτελεσματικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο

Συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών Το ιδιωτικό σχολείο Ευρωπαϊκό Πρότυπο δείχνει τη δέσμευσή του για τη συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών του, με στόχο την ανάπτυξη της αποτελεσματικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί μας συμμετέχουν σε ποικίλα προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς εξέλιξης στον…