Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ     Ο δίγλωσσος χαρακτήρας του σχολείου μας ενισχύεται από τη διδασκαλία τριών ξένων γλωσσών, σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας: αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών. Αποτέλεσμα είναι η απόκτηση από τους μαθητές/τριές μας ήδη στην Α’ Λυκείου πιστοποιητικών Επάρκειας Γλωσσομάθειας -επιπέδου C2 για την αγγλική ως ξένη γλώσσα και ταυτόχρονα επιπέδου Β2 για μία δεύτερη…