Είναι οι αλγόριθμοι πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους;

  Είναι οι αλγόριθμοι πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους; Οι αλγόριθμοι είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε συγκεκριμένο χρόνο, οι οποίοι σαν στόχο έχουν την επίλυση ενός προβλήματος. Αποτελούν με άλλα λόγια μία σειρά από σαφείς εντολές και οδηγίες με αρχή, μέση και τέλος, στοχεύοντας στην λύση προβλημάτων και στην πραγματοποίηση ενεργειών,…