Διημερίδα Ιδιωτική Εκπαίδευση Πειραιά 17-18 Mar 2023

  Πρόσκληση   Σας προσκαλούµε στη ∆ιηµερίδα την οποία διοργανώνει η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά µε τίτλο: “Η προσφορά των Ιδιωτικών Σχολείων στην Εκπαίδευση – Παρόν και Μέλλον” Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς και κηδεµόνες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Στόχος της ∆ιηµερίδας είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών, καθώς και η αγαστή συνεργασία ανάµεσα στον…