Ανάγνωση στην Α’ Δημοτικού – Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαφοροποιημένη Μάθηση: Κάθε Παιδί είναι Μοναδικό Στην Α’ Δημοτικού, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη κάθε μαθητή, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του. Η διαφοροποιημένη μάθηση αποτελεί ένα από τα θεμέλια της εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας. Η διαφοροποιημένη μάθηση είναι μια προσέγγιση που σέβεται τις ατομικές ανάγκες και τον ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Καθώς κάθε παιδί είναι μοναδικό, αναζητούμε…