Από ποιον ήχο (φθόγγο) ξεκινά η λέξη της εικόνας;

Φωνημική & Φωνολογική επίγνωση   Στο πλαίσιο της ανάπτυξης φωνημικής και φωνολογικής επίγνωσης (αναγνώριση φθόγγων σε λέξεις) οι μαθητές αξιοποίησαν εποπτικό υλικό που κατασκεύασαν στην τάξη, καθώς και τον διαδραστικό πίνακα για να “παίξουν ανάγνωση”. Επιλέγοντας το σωστό γράμμα σύμφωνα με τη λέξη που διάλεγαν, οι μαθητές εξασκούνται στην ολική ανάγνωση της λέξης και όσοι…

Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα

  Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα   Το αγγλικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πρότυπου χρησιμοποιεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard). Ο διαδραστικός πίνακας ενεργοποιεί την προσοχή των μαθητών, αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή τους και προσφέρει τα αισθητηριακά ερεθίσματα που μπορούν να αποτελέσουν πολλαπλές ευκαιρίες για ανάπτυξη…