Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα

  Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα   Το αγγλικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πρότυπου χρησιμοποιεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard). Ο διαδραστικός πίνακας ενεργοποιεί την προσοχή των μαθητών, αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή τους και προσφέρει τα αισθητηριακά ερεθίσματα που μπορούν να αποτελέσουν πολλαπλές ευκαιρίες για ανάπτυξη…