Η μελέτη στο σπίτι: γιατί δεν απασχολεί γονείς και παιδιά στο δικό μας σχολείο!

  Τα παιδιά ξεκινούν στο Δημοτικό να μαθαίνουν τι σημαίνει “δεξιότητες μελέτης” με αυτονομία και αυτοπεποίθηση γιατί ξέρουν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν! Από την Α δημοτικού οι εκπαιδευτικοί τα βοηθούν να καταλαβαίνουν τι θα μάθουν, με ποιο τρόπο, και πώς θα είναι σίγουροι ότι έμαθαν το στόχο του μαθήματος. Σαν αποτέλεσμα τα…

Γιατί η μελέτη στο σπίτι δεν απασχολεί γονείς & μαθητές στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο!

  Τα παιδιά ξεκινούν στο Δημοτικό να μαθαίνουν τι σημαίνει «δεξιότητες μελέτης» και «στρατηγικές μάθησης», αποκτώντας αυτονομία και αυτοπεποίθηση.    Ξέρουν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν!  Από την Α’ κιόλας δημοτικού οι εκπαιδευτικοί τα βοηθούν να καταλαβαίνουν τι θα μάθουν, με ποιο τρόπο και πώς θα είναι σίγουροι ότι πέτυχαν το στόχο τους. Σαν αποτέλεσμα τα παιδιά μαθαίνουν να γίνονται μαθητές και αυτονομούνται μαθησιακά.  Ακόμη και για μαθητές που δυσκολεύονται να αυτονομηθούν στη μελέτη…