Χειροτεχνίες στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

  Χειροτεχνίες στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Το αγγλικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πρότυπου λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι όσο πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα είναι η διαδικασία της μάθησης, τόσο πιο εύκολα γίνεται η κατάκτηση των διδακτικών στόχων. Για το λόγο αυτό οι χειροτεχνίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας των αγγλικών. Τα παιδιά στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο…