Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σχολείο

Ψυχική Ανθεκτικότητα.Το πλέον πολύτιμο μάθημα για τις σημερινές συνθήκες πανδημίας!Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σχολείο Η περίοδος της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης συναισθηματικής  νοημοσύνης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.   Προτεραιότητες όπως: η αδιάλειπτη και ουσιαστική παρακολούθηση μαθημάτων  εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η ανάπτυξη μαθησιακού κινήτρου σε συνθήκες εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης, η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, η συνέχιση της…