Βυζαντινά Μνημεία. Αγία Σοφία

Βυζαντινά Μνημεία. Αγία Σοφία. Β΄ Γυμνασίου   Η διδασκαλία Project είναι μια σύνθετη μορφή έρευνας και ομαδοσυνεργατικής εργασίας. Η παιδοκεντρικότητα και η αυτενέργεια που τη χαρακτηρίζουν ως συμμετοχική μορφή δράσης είναι ιδανική ευκαιρία για καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών μας. Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης βελτιώνεται, η αυτοεικόνα του μαθητή/τριας ενισχύεται σημαντικά!        …