Αγγλικά EFL στο 2ο επίπεδο μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

  Διαθεματική ερευνητική εργασία στην αγγλική γλώσσα, με θέμα “British Landmarks”    Οι μαθητές του 2ου τμήματος της Ε’ & Στ’ Δημοτικού, πήραν μέρος σε διαθεματική ερευνητική εργασία στην αγγλική γλώσσα (Interdisciplinary Project), με θέμα “British Landmarks” και εξασκήθηκαν σε όλα τα στάδια της διερευνητικής μάθησης. Επέλεξαν από  λίστα που τους δόθηκε δύο τοπικά ορόσημα…

Παιγνιώδης διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

  Εκμάθηση Αγγλικής γλώσσας   Στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο η παιγνιώδης διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι δραστηριότητες με του τουβλάκια LEGO ενθουσιάζουν τους μαθητές και τους κινητοποιούν! Χρώματα, παιχνίδια και αγγλικά συνδέονται δημιουργικά και το μάθημα γίνεται διασκεδαστικό!                  

Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα

  Διαδραστικός πίνακας & αγγλική γλώσσα   Το αγγλικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πρότυπου χρησιμοποιεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (interactive whiteboard). Ο διαδραστικός πίνακας ενεργοποιεί την προσοχή των μαθητών, αυξάνει την ενεργητική συμμετοχή τους και προσφέρει τα αισθητηριακά ερεθίσματα που μπορούν να αποτελέσουν πολλαπλές ευκαιρίες για ανάπτυξη…

Ομαδική εργασία στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας

  Ομαδική εργασία στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας   Είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ωφελεί πολλαπλώς τους μαθητές και για το λόγο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στις τάξεις του Ευρωπαϊκού Πρότυπου. Στο αγγλικό τμήμα του σχολείου μας μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να…